miercuri, 22 martie 2017

Ochi, spre grupul de la „România Pitorească”

Vă plictiseam recent de un atac foarte amabil ce se scurse către subsemnatul dinspre trustul de presă 'România pitorească'.

Între altele, dl director de-acolo (pe numele-i Mihai Ogrinji) a categorisit producții de istorie montană ale subsemnatului drept „bizare, anacolute, lipsite de logică și bun simț”...

Poate fiind-mi noua atitudine și semn de ramolisment, nu m-am iritat cine știe ce de atacul respectivului, spunînd doar „Vede Domnul”.
Cel al ateilor, se înțelege.

Astăzi, oarecum la chestiune, mi s-au pus niște rotițe ale minții în mișcare.
Legat de Ogrinji și compania.
De mediul cu pricina.

Departe de mine a însăila pe-aici bubuituri polemice.
Nu.

De pe la Adam încoace,pentru a supraviețui, omul a avut nevoie a trăi în grupuri.
Al său alcătuind cu altele o organizare mai mare, iar în același timp aflîndu-se diferit în interese cu inși din alte grupuri.
În același timp, pentru o mai bună coeziune a tribului / sectei etc., a fost nevoie de-o apropiere a gusturilor, a unghiului de vedere asupra unor laturi de viață.

Deci, simplificînd fără îndoială excesiv, trăim îndeobște între oameni apropiați gusturilor noastre generale (mergem de pildă la Înviere ori glorificăm Patria), în paralel considerînd alți semeni ca dinafara (mega)grupului nostru.
În ce privește grupul nostru (sau oricare) există o masă de membri simpli, și niște lideri.
.
În ton cu acestea, trustul România Pitorească are un stil pe care liderii (din inerentă nevoie de bunăstare personală) l-au adaptat publicului țintă.
Care-i de felu-i pașnic, tradițional și destul de cuminte, motiv pentru care e în nevoie de povești frumoase.

Cu țară și oameni minunați, de pildă.

Pe acest fond, relatările istorice evită la „România pitorească” agresivitatea, avînd în schimb interes în a exagera meritele celor prezentați, cînd nu inventa de-a dreptul.

Liderii grupului posedă însă personalitate o idee mai acceptuată decît a publicului revistei, motiv pentru care scapă săgeți către vreunul ori altul, îndeobște însă în tiparul de gusturi al întregii majorități românești.
Asemenea agresivități sînt însă rare în paginile revistei, răzbind însă mai mult pe net (dar într-o cantitate infinit mai redusă decît media în virtual).
Subliniez ultima situație pentru a indica un mic decalaj, între potențialul agresiv al publicului revistei, și lideri.

Revenind la gustul cititorilor de-acolo, al simpatizanților automat scrierile dumnealor în materie de istorie plătesc tribut subiectivității. Ba chiar și creativității ori originalității, publicul în sine nefiind unul care să iasă de pe drumurile bătătorite de alții.
Ca urmare, automat producțiile dumnealor - ale șefilor revistei - prezintă diferențe importante față de adevărul istoric.

Cam de aici, cred eu, că s-a invit falia de percepere a lucrurilor, între echipa Ogrinji și subsemnatul.
Odată existînd acea diferență, inevitabil s-a ajuns la conflicte (mai ales că subsemnatul a fost răsturnat cu cristelnița cînd era mic...).
Pentru a-și satisface publicul, și a nu-i oferi zdruncinături neagreate unui Brînzovenescu, dumnealor evită de pildă - pe cînd preiau (nefiind în stare a produce vreunul...) un așa-zis Profil despre un zeu al locului pe nume Emilian Cristea - și o bucată neconvenabilă aceluia.
Lor nu li se pare nimic aiurea în așa forfecare.
Altora (nu spun cine), da.

În rest, în fața inconvenabilului (de pildă un material cu bune și rele despre amintitul Cristea), se protejează cum pot.
Cum știu.
Cum li-i natural.

Ultima stare nu înseamnă acceptare a adevărului, ci ascundere a lui, respectiv atac (cînd și cum li se ivește ocazia) la adresa autorului unui așa material.

Cavalerismul nu-i pe toate drumurile, ba chiar umblă pe rute puține.


PS
În linii mari, pe ideea Noi-și-ei, viața oricărei publicații - să spunem revista 22 - se petrece la fel.
Cu perii la adresa celor aderați la grup, cu atacuri la Ceilalți.

În toate situațiile, apelul la principii mărețe (care sălășuiesc la noi de tot, iar la dușmani deloc) este frecvent.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu