miercuri, 6 septembrie 2017

MUNTE. Două tărîmuri.

Pomeneam de curînd că, aflîndu-mă atunci în bucureșteana Piață a Unirii - eram tentat să reconstitui în urechi vuietul care se va fi ridicat acolo, cîndva.
Mai exact la 31 august 1940, cînd pornise nemulțumirea populară care avea să contribuie la îndepărtarea regelui Carol .

Ceva asemănător m-a încercat ieri, de data asta la oră de noapte, și în parcul aflat în zonă.






De data asta, vocile pe care le auzeam întrucîtva (știu că nu-i semn de sănătate psihică...) țineau de marea manifestație pe care au ținut-o legionarii pe acele locuri.
Se schimbaseră atîtea (toate?) în răstimp, dar totuși la aceleași coordonate geografice se desfășurase marșul cu pricina, cîntecele, uralele...
În aerul acela, fie că nu e vorba de aceleași molecule, vor fi mers - deocamdată alături - Ion Antonescu și Horia Sima...





Film de epocă

Reîntoarcerea în timp, pentru a fi exact, a privit și un alt moment.
Mai exact unul de la 1963, cînd un pișpirică - avînd trasă peste urechi o căciulă de iarnă - zîmbea obiectivului foto dintr-un săniuță, în epocă proprietate a lui Moș Gerilă.
Ca fapt divers, la vremea aceea fotografierile se executau infinit mai rar decît în mileniul ce-a urmat. De pildă, povestitorul de aici are două imagini mari și late din primii patru ani de viață (este drept că ne aflam și familie ceva mai nevoiașă, precum vreo nouă zecimi dintre românii epocii).
Bon.
Sportul cu rememorările de care spuneam ține, cred eu, de intersecția a două tărîmuri.
Și face plăcere - chit că și temi un pic, ca puitor în mișcare fie și un pic, de așa entități nesfîrșite...

Nu v-aș fi spus cele de deasupra dacă nu mi-ar fi trecut ieri pe sub ochi o imagine luată în Hornul Coamei, din Bucegi.
Și unde reperam un fenomen similar (îmi parte mie, barim). Tot cu două tărîmuri.
Cel curent, să-i zic bucureștean/citadin, și cel din ulucul ridicat viforos deasupra Colului Gălbenele. Cu roca inegalabilă, cu efortul, dar mai ales cu pericolul, căci acesta din urmă îmi pare a fi singura cheie către acel al doilea tărîm.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu